A munkavállaláshoz kapcsolódó szabályok, kedvezmények, ösztönzők

A munkavállaláshoz kapcsolódó szabályok, kedvezmények, ösztönzők

 

Ellátás igénylése 

A megváltozott munkaképességű (egészségkárosodással élő és / vagy fogyatékos személyek) keresőtevékenységre tekintet nélkül igényelhetnek megváltozott munkaképességen alapuló ellátást. 2024.01.01-től kezdve, egy tavalyi év végi jogszabálymódosítás eredményeként a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igényléséhez már nem szükséges a munkaviszony szüneteltetése. A törvénymódosítás következtében a jövőben a rehabilitációs hatóság már nem vizsgálja a kérelmező esetében a keresőtevékenység fennállását, mint jogosultsági feltételt, azaz a folyamatosan munkaviszonyban állók számára is megállapíthatóvá válik a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás, amelyhez nem lesz szükséges a fennálló foglalkoztatási jogviszony (átmeneti) megszakítása. További információk: https://ertekvagy.hu/hu/-/ellatas-igenyles_munkaviszonyban-allo-mmk

Megváltozott munkaképességen alapuló ellátásokhoz kapcsolódó nyomtatványok:
https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest/megye/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok

 

A munkavállalás korlátja

A megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodás alapú ellátásaiban (rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban) részesülő személyek a foglalkoztatás elősegítése érdekében keresetkorlát nélkül, jövedelmük összegére tekintet nélkül szabadon vállalhatnak munkát. A 2021. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők korlátlanul végezhetnek munkát ellátásuk egyidejű igénybevétele mellett. Ezzel párhuzamosan az érintetteknek nem kell értesíteniük a rehabilitációs hatóságot, ha keresetük meghaladja három egymást követő hónapban a minimálbér 150%-át. További információ az alábbi linken érhető el.

 

Fontos információ, hogy az ellátást megállapító, vagy elutasító határozatban, illetve a komplex minősítésben szereplő rehabilitációs hatóság által tett „rehabilitációja nem javasolt” megállapítás ellenére minden megváltozott munkaképességű, fogyatékos, vagy egészségkárosodással, betegséggel élő személy vállalhat munkát, amennyiben szeretne elhelyezkedni.

Az elhelyezkedés munkaköri korlátját a foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) engedély hiánya, a munkaköri alkalmassági vizsgálat negatív eredménye jelentheti. Ez esetben az adott személy egészségi állapota és megmaradt képességei alapján az üzemorvos felelős döntése alapján nem alkalmas egy adott munkakörben való foglalkoztatásra. Megoldást ilyen esetekben más munkakör, illetve az akadálymentesítés, a munkakör átalakítása, a feladatok vagy a foglalkoztatási körülmények adaptálása, valamint az orvosi rehabilitáció jelenthet.

 

Munkavállaláshoz kapcsolódó kedvezmények típusai

 

1. Szabadság kedvezmény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 120. § alapján a munkavállalónak, ha megváltozott munkaképességű, fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyi járadékára jogosult évenként öt munkanap pótszabadság jár minden naptári évben a meghatározott alapszabadságon felül.

 

2. Személyi jövedelemadó kedvezmény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/E. §-a szabályozza a személyi kedvezmény igénybevételét a súlyosan fogyatékos személyek számára, amellyel lehetőségük van az adóalapot, ezáltal a befizetendő adót is csökkenteni. Az Szja tv. szerint az összevont adóalapot csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának megfelelő összeg száz forintra kerekítve. Ez adóban kifejezve a 2024. évben bruttó 13.335 Ft-ot jelent havonta (évente 160.020 Ft). Súlyosan fogyatékos személynek kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott betegségben szenved, vagy a mellékletben említett fogyatékossággal él, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

 

3. Foglalkoztatást elősegítő kedvezmények:

Vissza