Munkalehetőségek Esélye Nonprofit Kft.

Munkalehetőségek Esélye Nonprofit Kft.

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A gazdasági társaság megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató családi vállalkozás, mely 2009-ben alakult. Legfontosabb célkitűzése a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, a rehabilitációs munkahelyteremtés.

 • Főtevékenység

  Általános épülettakarítás
 • Létszám

  14 fő ebből MMK létszám: 5 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Társaságunk kezdetek óta feladatának tekintette és célul tűzte ki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását, melynek alárendelten végzi feladatait, ezáltal védett, elfogadó és támogató körülményeket, környezetet teremtve a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára a munkavégzéshez.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem került sor.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Nem volt szükség.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Részmunkaidőben: napi 4-5-6 órában
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Interneten, újságon keresztül
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Elsődleges, hogy a meglévő betegségei alapján alkalmas-e a feladatra, valós munkavégzési szándékkal rendelkezik-e.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Maximum az adott évre járó betegszabadság mértékét merítik ki (15 munkanap), de átlagban 5-6 nap.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  Az MMK munkavállalók folyamatos támogatása rehabilitációs mentor segítségével valósul meg, a területen csoportvezetővel rendelkezünk, aki folyamatosan segíti a beilleszkedést és a feladatok megismerését.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Az MMK munkavállalók teljesítményével társaságunk elégedett, a felvett MMK létszám 85%-a tartósan van foglalkoztatva társaságunknál.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Társaságunk rendelkezik szakmai programmal, melynek célja a rehabilitációs foglalkoztatás irányvonalainak meghatározása és részletes szabályozása.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Több céggel állunk partneri kapcsolatban, amely segít meglévő munkáink megőrzésében és esetlegesen új munkaterületek szerzésében.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Társaságunk 2009. óta vállal szerepet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában, amely jelenleg olyan szintre lépett, hogy ez év szeptemberétől már akkreditált foglalkoztató, melyről mind saját munkavállalóink, mind a jelentkezők értesülnek.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Azok az MMK munkavállalók, akiket sikerül tartósan foglalkoztatni, pozitívan élik meg foglalkoztatásukat, azt, hogy újból a társadalom hasznos tagjának érzik magukat. Fontos azonban, hogy az MMK munkavállalónak szándékában álljon visszailleszkedni a munka világába, mert enélkül bármilyen érzékenyítés, segítség, képzés és odafigyelés hiábavaló.
 • A siker titka

  A társaságunk folyamatosan figyel és reagál az MMK munkavállalók egészségügyi és szociális problémáira, szociális érzékenységgel és rugalmassággal kezeli azokat, ezzel biztos hátteret nyújtva az MMK munkavállalóknak.
 • Kapcsolattartó

  Rákóné dr. Felföldi Marianna
 • Elérhetőségek

  06-42/785-665; munkalehetőségekeselye@gmail.com
 • Telephely

  Nyíregyháza
Vissza