Kitekintés az USA-ba: javuló támogatottság a munkahelyeken

Kitekintés az USA-ba: javuló támogatottság a munkahelyeken


Összefoglaló

Egy nemrégiben megjelent amerikai tanulmány szerint a 2021-es évben a hibrid munkavégzés (azaz a felváltva végzett otthoni és jelenléti munka) nemcsak az olyan problémák megoldását hozta el, mint például a munkahelyi diszkrimináció, de a fogyatékossággal élő munkavállalók számára is megfelelőbb környezetet teremtett.

2022. May 19.

 

 

Az Adobe legutóbbi felmérésében 1000 amerikai teljes munkaidős, részmunkaidős és diákmunkát végző személy, köztük fogyatékossággal élő és fogyatékossággal nem rendelkező válaszadó vett részt. Az eredmények alapján kimondhatjuk, hogy a 2021-es évben a munkaadók jobban figyelembe vették a fogyatékossággal élő dolgozók szükségleteit, de még mindig lehetne fejleszteni a fogyatékossággal kapcsolatos képzéseket, illetve a toborzás és munkaerő-megtartás gyakorlatát.

Mivel minden negyedik amerikai felnőtt (61 millió fő) fogyatékossággal élőnek vallja magát, fontos, hogy a munkáltatóknak olyan nézetei és megoldásai legyenek, amelyben ez a munkavállalói kör prioritást élvez. Jó hír, hogy a Covid-19 világjárvány kezdete óta a munkahelyek még tudatosabbá váltak a munkahelyi inkluzivitás, azaz a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a megváltozott munkaképességűek befogadásának megteremtésében, és ezen a területen sok válaszadó igen jelentős változásokat észlelt. A fogyatékossággal élők több mint háromnegyede állítja, hogy a munkahelyük jobban támogatja őket (77%), és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a többi dolgozó jobban figyelembe veszi egyedi igényeiket.

Ez mind előrelépést jelent, de még mindig van min javítani. A fogyatékossággal élő válaszadók körülbelül 70%-a „fairnek” ítélte szervezete fogyatékossággal kapcsolatos (etikett) képzését, ami azt is jelzi, hogy még mindig szükség van fejlesztésekre. Az alkalmazottak másfajta képzések iránt is nagy érdeklődést mutattak, 77%-uk vett részt olyan tréningeken, ahol a mentális wellness hatásairól és a különféle tanulási stílusokról kaptak információkat.

A felmérésben a fogyatékossággal nem rendelkező válaszadók döntő többsége (82%) állította, hogy néha vagy gyakran, de számításba veszi a fogyatékossággal élő munkatársainak akadálymentesítési igényeit. A fennmaradó 18% azonban arról számolt be, hogy ritkán vagy soha nem veszi figyelembe munkatársai akadálymentesítéssel kapcsolatos szükségleteit. A megváltozott munkaképességi státusztól függetlenül a megkérdezettek 84%-a úgy érzi, hogy a munkatársak számára előnyös lenne a munkahely akadálymentesítése.

Tegyük hozzá, hogy az EARN, a fogyatékossággal élők munkahelyi integrációjával foglalkozó szolgáltató és kutató szervezet kimondta, hogy a munkahelyi akadálymentesítés nem korlátozódik csupán a fizikai akadálymentesítésre; magában foglalja a digitálisan elérhető információs és kommunikációs technológiát is. „Nem csak a fogyatékossággal élők profitálnak az akadálymentes munkahelyekből. Az akadálymentesített munkahelyek segítik a termelékenység növelését; hiszen biztosítja, hogy a tehetségek szélesebb köre jelentkezhessen, bent tudjon maradni a munkahelyen és később előre tudjon lépni, illetve bővüljön a potenciális ügyfélkör” – írja a szervezet a weboldalán.

Az Adobe által megkérdezett fogyatékossággal élők többsége (majdnem 4-ből 3) válaszolta, hogy az akadálymentesítés és az inkluzivitás szintje döntő szempontok egy munkalehetőség értékelése során. A többség tehát különösen fontosnak ítélte meg ezeket a szempontokat, 80%-uk a döntéshozatal fő tényezőjeként említette meg őket.

A munkaadókra a jelenlegi gazdasági helyzetben egyébként is nyomás nehezedik, hogy javítani tudják az alkalmazottak megtartására irányuló gyakorlatukat. A fogyatékossággal élők körében a mentális egészség támogatása volt a vezető érdeklődési terület, 73%-uk jelölte meg ezt a fő problémaként, szemben a fogyatékossággal nem rendelkezők 33%-ával. A hibrid munka lehetősége szintén egy fontos, döntő tényező, különösen a járvány miatt. Az Adobe felméréséből kiderül, hogy az emberek 46%-a első helyen a vállalatok hibrid és távmunkára vonatkozó irányelveit veszi figyelembe, amikor állásra jelentkezik. Ez az arány nagyobb a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű álláskeresők körében, 58%-uk a távmunkát és hibrid munkavégzést biztosító munkahelyeket részesítette előnyben.
 


Forrás:

https://www.cnbc.com/2021/12/30/employers-better-supported-workers-with-disabilities-in-2021-but-still-can-improve.html?fbclid=IwAR2bRfmrTtIOyg8g8NnpObiwSs4r6uUREOcpoQFi0wgB4PkYG8EoKseoGDc

Egy kerekesszékes személy prezentációt tart.
Vissza