Kiskőrösi Tankerületi Központ

Kiskőrösi Tankerületi Központ

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A Kiskőrösi Tankerületi Központ az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a Kormány által 2016. november 30-án alapított költségvetési szerv. Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.

 • Főtevékenység

  Részvétel az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
 • Létszám

  1091 fő ebből MMK létszám: 4 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  A Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények ellátják az integráltan nevelhető és a többi tanulóval együtt nem nevelhető értelmi, érzékszervi, autista, mozgásfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók nevelését/oktatását. E feladatellátás mellett fontosnak érezzük, hogy a munkaerő-piacon jelentős hátrányból induló megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek társadalmi kirekesztését csökkentsük azáltal, hogy Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményekben foglalkoztatjuk.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Nem
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Részmunkaidő
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Informális úton
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Egykörös állásinterjú
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Megközelítőleg megegyezik az ép munkavállalókéval
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak érzékenyítése folyamatos a különböző sajátos nevelési igényű tanulók ellátása iránt, így természetesen nyitottak és elfogadók a megváltozott munkaképességű felnőttek iránt. A projekt során a tanulók érzékenyítésére is lehetőség adódott.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A megváltozott munkaképességű személyek ugyanolyan teljesítményre alkalmasak és képesek, mint az ép munkavállalók.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Nem. A köznevelési intézmények alapértékei közé tartozik a megváltozott munkaképeségű munkavállalók foglalkoztatásának segítése.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  A megváltozott munkaképességű munkavállalók nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat, szeretnek a köznevelési intézményekben a gyerekekért dolgozni.
 • A siker titka

  Nyitottság, elfogadás, odafigyelés, folyamatos kommunikáció
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  A toborzás és kiválasztás során kevés ügyfél közül lehet választani, nehezen elérhetőek, jellemző a mobilitás hiánya. Alapvetően a kapcsolati tőkére támaszkodva sikerült szükséges létszámot biztosítani.
 • Kapcsolattartó

  Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix
 • Elérhetőségek

  06-78/795-282; beatrix.kuszli.nagyapatine@kk.gov.hu
 • Telephely

  Kiskőrös
Vissza