Kabafrost Kft.

Kabafrost Kft.

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A Kabafrost Kft. 1998-ban épült zöldmezős beruházással az ország keleti régiójában Debrecentől 32 km-re nyugatra. A vállalat gyorsfagyasztott zöldségek előállításával, tárolásával és értékesítésével foglalkozik. Az előállított késztermékek jelentős hányada az országhatárokon kívül kerül értékesítésre, de a magyar piacon is jelentős szerepet töltünk be.
  A beszállítói kör döntően a hajdúsági löszhát jó termő adottságú, öntözhető földjein gazdálkodó termelői. Az üzem egy, a térségben nagy jelentőséggel bíró mezőgazdasági termelőüzem tulajdona, így a termelői és feldolgozói érdekviszonyok egybe esnek. A Kabafrost Kft. hosszú távú működési stratégiája az, hogy stabil, megbízható termelői körrel, jól képzett szakmai gárdával, magas technológiai színvonalon, kiváló minőségű és bővülő mennyiségű termékeket állítson elő.

 • Főtevékenység

  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás
 • Létszám

  115 fő ebből MMK létszám: 5 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Cégünk fontos feladatának érzi, hogy részt vállaljon a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációja terén, megteremtsük a lehetőséget számukra, hogy kisebb-nagyobb kihagyás után megmaradt képességeiket mozgósítva visszatérjenek a munka világába. A feldolgozó üzem szerteágazó tevékenységében igyekszünk megtalálni azokat a feladatokat, amelyek elvégzésére az MMK személyek is alkalmasak.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem történt.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Nem volt szükség.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Rész munkaidőben: 4 fő Teljes munkaidőben: 1 fő
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Szoros együttműködés az EFOP-1.1.1-15 projekt munkatársával, és a Rehabilitációs Hatóság ügyintézőjével, valamint munkavállalói ajánlás útján.
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Személyes interjú, referenciáik begyűjtése.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Nem számottevő, nem több, mint a nem megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A közösségi helyiségek együttes használata, olyan feladatok megtalálása, amelyek a teljes értékű dolgozókkal együtt lehet végezni.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Szükséges a folyamatos munkahelyi kontroll és a napi teljesítmény-értékelés, a pozitív visszajelzés.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Az MMK munkavállalók foglalkoztatása az üzem vezetésének felügyelete mellett zajlik, ez egyben biztosíték a foglalkoztatásuk vállalaton belüli megfelelő szintű megítélésének.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  EFOP-1.1.1-15-2015 projekt keretében a partneri együttműködés, segített a munkavállalók kiválasztásában, a megmaradt képességeik, készségeik feltárásában, a megoldások felismerésében. Aktív kapcsolattartással, támogatott foglalkoztatással segítették a munkánkat. Utókövetési szolgáltatással, tanácsadással, támogatják a megváltozott munkaképességű munkavállalóink hosszú távú foglalkoztatását.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Az üzem vezetése átérzi az MMK munkavállalók hátrányos helyzetét és a lehetőségei szerint igyekszik azon segíteni. A sajátos foglalkoztatásukról írásban tájékoztatja a dolgozókat az ismertetők közös helyiségekben történő kifüggesztésével.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Amennyiben megtalálásra kerülnek az üzemi tevékenységek között azok a feladatok, amelyeket az MMK munkavállalók el tudnak végezni, a munkavégzésük megfelelő kontroll alatt zajlik és teljesítményük, amennyiben indokolt folyamatos vezetői elismerésben részesül, a vállalat számára hasznos produktumot hoznak létre. Örömmel látjuk, hogy beilleszkedtek, jól érzik magukat nálunk, önbecsülésük fejlődött, újra hasznosnak érzik magukat, és életminőségük javult a foglalkoztatás által.
 • A siker titka

  Toleranciával, empátiával fordulunk feléjük, nyitottak vagyunk az új megoldásokra, odafigyelünk egyénileg is rájuk, és ezt kommunikáljuk a cég minden dolgozója felé.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Nincs ilyen!
 • Telephely

  Kaba
Vissza