Hogyan segíti az EU a fogyatékossággal élő személyeket?

Hogyan segíti az EU a fogyatékossággal élő személyeket?


Összefoglaló

Az Európai Bizottság a 2021 és 2030 közötti időszakra vonatkozó, fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatásáról szóló stratégia részeként valósítja meg az Együtt a jogokért kampányt.

2022. October 25.

 

#fogyatékosság#nemzetközi#szemléletformálás#érdekképviselet#esélyegyenlőség

Néhány területen tapasztalható előrelépés, ám az EU-ban élő mintegy 87 millió fogyatékossággal élő személy továbbra is jelentős akadályokba ütközik az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a munkaerő-piachoz és a szabadidős tevékenységekhez való hozzáférés és a politikai életben való részvétel terén.

A Fogyatékosságügyi Stratégia az #EUDisabilityRights első kiemelt lépéseként a tavaly létrehozott Fogyatékosságügyi Platformról már olvashattak itt a portálon.

A stratégia célja annak biztosítása, hogy a fogyatékossággal élő személyek:

  • Teljes körűen tudják gyakorolni emberi jogaikat.
  • Egyenlő esélyekkel rendelkezzenek, és egyenlő feltételekkel vehessenek részt a társadalmi és gazdasági életben.
  • Eldönthessék: hol, hogyan és kivel szeretnének élni.
  • Szabadon mozoghassanak az EU-n belül.
  • Ne válhassanak megkülönböztetés áldozatává.

A stratégia önmagában nem elegendő, a fogyatékossággal élő embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy élni tudjanak ezekkel a jogokkal. Az Európai Bizottság egyedül nem tudja megvalósítani ezt a célt, szükség van minden ország és mindannyiunk elkötelezettségére.

Közös kötelezettségvállalás

Az EU és valamennyi tagállama aláírta és ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (UNCRPD), melynek értelmében minden uniós ország vállalta, hogy védi a fogyatékossággal élő személyek jogait. Ezért különösen fontos, hogy minden tagország együttműködjön a stratégia sikere érdekében. 

Helena Dalli, az egyenlőségért felelős uniós biztos így nyilatkozott a kampányról: 
‘‘Célunk, hogy javítsuk a fogyatékossággal élő személyek életminőségét az EU-ban és azon túl. Garantálnunk kell jogaikat – ez egy fontos lépés az egyenlőség-központú Unió felé vezető úton.” 

A stratégia kedvező változásokat fog előidézni a fogyatékossággal élő személyek életében, többek között az alábbi intézkedések révén: 

▶ 2023 végére elkészül egy javaslat arra nézve, hogy az EU minden országában bevezethető legyen az európai fogyatékossági igazolvány. Az igazolvány elősegíti majd a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgását, ezzel az EU egész területén megkönnyítve számukra a szolgáltatások igénybevételét. 
▶ Létrejön egy európai erőforrásközpont (AccessibleEU), amely lehetővé teszi, hogy az európai országok egymással együttműködve háríthassák el a fogyatékossággal élő személyek előtt álló akadályokat. 

Fontos ugyanakkor, hogy csak az érintettek, a fogyatékossággal élő személyek bevonásával érhető el változás. Az Együtt a jogokért kampány kidolgozása során konzultáció folyt a fogyatékossággal élőket támogató európai szervezetek képviselőivel és tagjaival. 

A kampány hat témakör köré épül, amelyek a fogyatékossággal élők jogaihoz kapcsolódó problémákra világítanak rá.

EGYÜTT A JOGOKÉRT – A KAMPÁNY BEVEZETŐJE
EGYÜTT A BEFOGADÓ KULTÚRÁÉRT, SZABADIDŐÉRT ÉS SPORTÉRT
EGYÜTT A BEFOGADÓ OKTATÁSÉRT ÉS MUNKALEHETŐSÉGEKÉRT
EGYÜTT AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉRT
EGYÜTT A RÉSZVÉTELÉRT – A VÁLASZTÁSHOZ ÉS A VÁLASZTHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 
EGYÜTT AZ AKADÁLYMENTESSÉGÉRT – A VIRTUÁLIS ÉS A VALÓ VILÁGBAN

A kampány az online térben zajlik egészen 2023 márciusáig, 27 uniós polgárral, „bajnokkal” együttműködésben, akik Európa különböző szegleteiből származnak és különféle fogyatékossággal élnek. 

Mindenkinek megvan a saját története, megvannak nézetei arról, hogy min kell változtatni. A kampány hű a fogyatékossággal élők közösségének mottójához: „Semmit rólunk nélkülünk”. A bajnokok között találkozhatunk sportolókkal, művészekkel, modellekkel is, akik támogatják a kampányt: megosztják személyes történeteiket, diskurzust folytatnak arról, hogy mit kell tenni, hogy ugyanazokat a jogokat gyakorolhassák és ugyanazokat az esélyeket élvezhessék, mint mindenki más. 

Magyarország együtt a jogokért hírvivője, bajnoka Máté Roland 36 éves televíziós és rádiós műsorvezető, blogger. Az elmúlt 18 évben több országos televíziós csatorna szegedi tudósítójaként dolgozott. 2018-ban a bal lábát térd alatt amputálták. Rolandról és a többi bajnokról az alábbi linken tudhatnak meg többet: EU Social | Facebook

Egyik következő cikkünkben Máté Roland kampányban végzett tevékenységét és személyes történetét, erőfeszítéseit mutatjuk be részletesen.
 

Forrás:

Together for Rights: the Strategy for persons with disabilities - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

A kép forrása: Együtt a jogokért: a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó stratégia - Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás - Európai Bizottság (europa.eu)


 

A stratégia plakátja, amelyen három kisgyermek, közöttük egy Down-szindrómás kislány játszanak együtt.
Vissza