Autizmussal élő személyek foglalkoztatásának sajátosságai

Autizmussal élő személyek foglalkoztatásának sajátosságai

A munkahelyre való beilleszkedés, és a munkahely megtartásának is kulcsfigurája a mentor/segítő, aki egy személyben tolmács a kollégák és a munkavállaló között, tanár, szociális munkás, tanácsadó. A fenti feladatokból adódóan szerepe többrétű. Egyrészt a munkahelyen részrehajlás nélkül képviseli a munkavállalót, vagyis tisztában van erősségeivel, gyengeségeivel, az alkalmazása során felmerülő lehetséges nehézségekkel, és képes ezekre megoldási stratégiákkal, javaslatokkal szolgálni a munkaadónak. Másrészt összekötő kapocs a család, kollégák és a munkaadó között. Segít rendezni az esetleges konfliktusokat, információt nyújt, mindkét felet objektíven tájékoztatja.

Autizmussal élő személyek a kommunikációs akadályok miatt nem mindig képesek pontosan és reálisan beszámolni életük korábbi eseményeiről, nehézségeikről, életkörülményeikről, ezért a szülőktől származó információk jelentősek lehetnek. Az autizmussal élő személyek egymáshoz képest is nagyon változatos képességekkel, tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyon nehéz általánosítással élni, ki alkalmas arra, hogy nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásba kapcsolódjon, de megfelelő komplex támogatás mellett (pl. autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás módszertan alapján) az autizmussal élő személyek hosszú távon képesek megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek.

Az autizmussal élő személyeknek sok olyan képessége, tulajdonsága lehet, amely komoly értéket képvisel a munkáltató számára. Ilyenek pl.:

  • megbízhatóak, pontosak, őszinték és lojálisak; 
  • motiváltak a munkavégzésben;
  • pontosan megfigyelik a részleteket;
  • szívesen végeznek koncentrációt és monotónia tűrést igénylő feladatokat;
  • remek az emlékezőtehetségük adatok és tények esetén;
  • szigorúan betartják a szabályokat, előírásokat;
  • egyes területeken nagy tárgyi tudással rendelkeznek;
  • munkaidejüket kitöltik, a szünetet nehezen értelmezik, ezért előfordul, hogy a szünetek és a szabadidő eltöltése okoz számukra nehézséget.

 

Már működő foglalkoztatási jó gyakorlatok

Cikkek:

Film:

A dokumentumfilm két autista fiúról szól, akik sikeresen munkába álltak az Airmax Cargo Budapest Zrt.-nél. A film elkészítésében autista operatőrök is részt vettek. A fiúk az elmúlt másfél év alatt hatékony, megbízható adminisztratív munkaerővé váltak, és mindketten sokkal nyitottabbak, érdeklődőbbek és kommunikatívabbak lettek.
https://www.youtube.com/watch?v=c7ggCLxqONg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Pe5IrFJCIOspYVeBJ6EoJgpCP5PzirnjzMUsLgX7V7laNz_hfxyRQSW0 

Vissza