Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Rakodómunkás (FEOR-08 9223)

 • A foglalkozás rövid leírása

  Nyersanyagok, anyagok félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását, fel-, illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi. A rakodást kézzel vagy anyagmozgató gépek, eszközök segítségével valósítja meg. Kezeli és felügyeli a különböző emelő-, mozgató-, mechanikus (pl.: emelők, csigák, csigasorok, csörlőkkel, kötelekkel, hevederek) és elektronikus rakodó-berendezéseket. Feladata lehet még: tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések kezelésével folyékony anyagok tartályokba, illetve tartályautókba töltése; fuvarozás és rakodás során a rakomány rendeltetési helyre történő kísérése, kézbesítése és kirakodása, a sofőr segítése.

 • Betölthető munkakörök

  Anyagkiadó, anyagmozgató, árukezelő, dokkmunkás, faházgyártási rakodó, hajórakodó, hűtőházkezelő, hűtőraktári rakodó, kézi rakodó, kocsi és árukísérő, kocsikísérő, mázsaházi segédmunkás, rakodási előmunkás, rakománykezelő, raktári árukezelő, raktári kisegítő, rak-tári kisegítő segédmunkás, raktári munkás, raktárkezelő, repülőgép-rakodó, szállítmánykísérő, takarmányrakodó

 • Készségek és kompetenciák

  Jó látás (térlátás) és hallás, fizikai állóképesség, megfelelő mozgáskoordináció és figyelem-koncentráció szükséges a tevékenység ellátáshoz.

 • A foglalkozás jellege

  Álló, hajlást, guggolást igénylő, helyváltoztatással járó, épületen belül és kívül, időnként kényszertesthelyzetben végzett, nehéz fizikai munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés). Kedvezőtlen klimatikus hatások, hőérzeti diszkomfort. Rovarcsípés. UV sugárzás, elektromechanikus gépek használata esetén elektromágneses sugárzás, vibráció, porok egészségkárosító hatásai. Kézi tehermozgatás a váz- izomrendszer megbetegedéseinek kockázatát fokozza, betegségek kialakulásának való-színűsége 100%. A hosszú, irreguláris munkaidő és az éjszakai munkavégzés egészségkárosító hatása (nő a szív- érrendszeri és daganatos betegségek kialakulásának kockázata, kockázatát (IARC 2A valószínűleg rákkeltő besorolás).

 • Lehetséges kórokok

  Kedvezőtlen klimatikus viszonyok. Ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyekben szabadban végzett vagy tartós kényszertesthelyzettel járó munka nem végezhető.

  Kizáró tényezők:

  • Tartós kényszertest-helyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem végezhet
  • Szabadban munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák a jó látást vagy ép hallást vagy jó egyensúlyérzést befolyásoló azon betegségek és/vagy állapotok, melyekben zajos munkakörülmények közötti munkavégzés nem javasolt.

  Korlátozó tényezők:

  • Jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Zajos munkahelyen munkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Fokozott baleseti kockázatot jelentenek azon betegségek és/vagy állapotok, melyekben vegyi anyagokkal, fokozott balesetveszéllyel járó, gyakori hajolással, gyaloglással, tárgyak emelésével járó, fokozott figyelmet igénylő vagy vibrációval járó munka nem végezhető.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
  • Kéz- és karvibrációval járó munkát nem végezhet
  • Egésztest-vibrációval járó munkát nem végezhet
  • Fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet
  • Vegyi anyagokkal munkát nem végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása. Élelmiszer boltokban történő munkavégzés esetén személyi higiénés alkalmassági vizsgálat végzendő – „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” könyv szükséges.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, has körfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stressz kezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: tetanusz, szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás ellen ajánlható.

  Megelőzés: kollektív védelem a baleseti, hőmérsékleti, zaj, ergonómiai kórokok hatásának csökkentésére.

  Védőeszközök: munkaruha, védőkesztyű, védőlábbeli, gerincvédő öv, szem, arc, fejvédelem, légzésvédelem szükségesek.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  Értelmi- és hallássérültek megfelelő fizikai kompetenciák birtokában elláthatnak rakodó feladatokat. A munkakörök kijelölésénél meghatározó az akadályozottság minősége. Mindkét fogyatékosság típusnál szükség van a figyelemkoncentrációra, a téri tájékozódás képességére.

 • Munkahelyi adaptáció

  A kötelezően előírt védőeszközökön túl a munkafeladatok függvényében fontos a munkafeladatok kommunikációs akadálymentesítésének biztosítása. Azoknak a hallássérült munkavállalóknak, akik a beszédértés során elsődlegesen nem a hallásmaradványukra és a szájról olvasásra támaszkodnak, a tevékenységek kijelölésekor, a feladatok többszöri megismertetésére célszerű jeltolmácsot alkalmazni. Az értelmi sérültek, egyes egyszerű résztevékenységek (pl.: raktári segédmunkás, kézi rakodó, kocsikísérő) elvégzésére történő betanítása során meghatározó a munkafeladatok gyakorlása, egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása. Prevenciós jelleggel, lehetőség szerint háttámaszos exoskeleton alkalmazása: ez a mesterséges külső váz segíti a hát megfelelő tartását és csökkenti a gerincre és hátizmokra eső terhelést rakodás közben.

Vissza