Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Hulladékosztályozó (FEOR-08 9212)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A hulladékfeldolgozó-helyeken osztályozza, azonosítja, válogatja a papír-, üveg-, műanyag-, alumínium- és egyéb hulladékokat. Az újrahasznosítható hulladékokat feldolgozásra előkészíti. Külön osztályozza a javítható vagy újrafelhasználható bútorokat és más berendezéseket, gépeket, alkatrészeket, elektromos berendezéseket. Veszélyes hulladékokat kezel és ártalmatlanít, hulladékkezelő gépeket működtet.

 • Betölthető munkakörök

  Elektronikai hulladékválogató és -feldolgozó, hulladék megsemmisítő, hulladékátvevőhely-kezelő, hulladékgyűjtő, hulladékosztályozó munkás, hulladéktelep-kezelő, hulladékválogató, szelektív hulladékgyűjtő, szeméttelep-rendező, szennyvíz és hulladékkezelő, településihulladék-kezelő

 • Készségek és kompetenciák

  A hulladékosztályozásban a tevékenységek ellátásához szükséges a jó látás, téri tájékozódás, hallás, szaglás (szagok tűrése), fizikai állóképesség, megfelelő mozgás¬koordináció és figyelemkoncentráció.

 • A foglalkozás jellege

  Főként álló, helyváltoztatással járó, épületen belül és kívül végzett közepesen nehéz fizikai munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Balesetek okozta egészségkárosodás lehetősége. Kültéri munkavégzés esetén UV expozíció okozta egészségkárosodás kockázata. Rovarcsípés lehetősége. Zaj, vibráció, kémiai (gázok /szénmonoxid, széndioxid, metán, kén és nitrogéntartalmú gázok/, illékony szerves vegyületek, policiklusos aromás szénhidrogének, poliklorinált bifenilek, klórozott szénhidrogének, peszticidek, dioxinok, benzol, toxikus és daganatkeltő fémek (kadmium, króm VI, arzén, berillium, nikkel, króm, ólom, higany, réz) és biológiai kóroki tényezők egészségkárosító hatásának lehetősége. A fizikai, kémiai és biológiai kóroki tényezők fokozhatják daganatos, légúti, fertőző, szív- és érrendszeri, idegrendszeri, érzékszervi, gyomor-bélrendszeri, immun, endokrin, vese és bőr betegségeinek kialakulását. Kissé gyakoribbak az ágazatban dolgozók gyermekei között a születési rendellenességek, az alacsonyabb születési súly. Kézi teheremelés esetén a váz és izomrendszer megbetegedéseinek kockázata fokozott. Az ágazatban fokozott a betegségek és ezen belül főként a fertőző betegségek előfordulásának kockázata. Speciális kockázatot jelentenek az autóroncs-telepek és az elektromos és elektronikus hulladékok. Gyakoribb a gége, tüdő, gyomor-bélrendszer, máj, vese, hólyag, leukémiák, limfómák, lágyrész szarkómák előfordulása.

 • Lehetséges kórokok

  Fizikai, biológiai kóroki tényezők, kémiai anyagok légúti, orális és bőrön keresztüli expozíciója. UV expozíció. Ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyekben nem végezhető gyakori hajolással, gyaloglással, tárgyak emelésével járó vagy szabadtéri munka.

  Kizáró tényezők:

  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Szabadban munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák olyan állapotok, melyekben egyoldalú, ismétlődő, monoton munka végzése nem javasolt.

  Korlátozó tényezők:

  • Egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást igénylő munkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Baleseti kockázatot jelentenek olyan betegségek és/vagy állapotok, melyekben nem végezhető fokozott baleset veszéllyel járó munka.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, haskörfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stressz kezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrő¬vizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: hastífusz, hepatitis A, B, tetanusz, kullancscsípés által okozott agyvelőgyulladás, szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás ellen javasolt.

  Megelőzés: kollektív védelem a balesetek, fizikai, kémiai és biológiai kóroki tényezők ellen.

  Védőeszközök: munkaruha, védőkesztyű, védőlábbeli, szem, arc, fejvédelem, légzésvédelem szükségesek.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  A hulladékosztályozási feladatok hallás¬károsodott, értelmi fogyatékos munkavállalók alkalmazását biztosíthatják, figyelembe véve akadályozottságukat, annak minőségét és mértékét. Mindkét fogyatékosság típusnál szükség van a figyelemkoncentrációra, a téri tájékozódás képességére.

 • Munkahelyi adaptáció

  A kötelezően előírt védőeszközökön túl a munkafeladatok függvényében fontos a közlekedő-utak, szociális helyiségek stb. fizikai akadálymentesítése. Azoknak a hallássérült munka-vállalóknak, akik a beszédértés során elsődlegesen nem a hallásmaradványukra és a szájról olvasásra támaszkodnak, a tevékenységek kijelölésekor, a feladatok többszöri megismertetésére célszerű jeltolmácsot alkalmazni. Ha gépet használ, legyenek olyan jelzések (fény), amely a meghibásodást közvetíti számára. Az értelmi sérültek, egyes egyszerű résztevékenységek (pl.: közterület takarító) elvégzésére történő betanítása során fontos a többszöri ismétlés, a munkafeladatok gyakorlása, egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.

Vissza