Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Gyógynövénytermesztő (FEOR-08 6116)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A gyógynövénytermesztő tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a gyógynövények termesztésével, gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat. A gyógynövénytermesztés során előkészíti a talajt, tápanyag-utánpótlást végez, gyógynövényt szaporít, ápol, gyógynövényt betakarít, összeállít, csomagol.

 • Betölthető munkakörök

  Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó, gyógynövény¬ismerő és -termelő

 • Készségek és kompetenciák

  A gyógynövénytermesztésben dolgozók számára az érzékelési funkciók közül szükséges a jó látás és szaglás. Fontos a rendszerezés és az összehasonlítás képessége. Környezettudatosság.

 • A foglalkozás jellege

  Gyakran álló, kényszertesthelyzetben, növénytermesztésre használt épületen belül és azon kívül végzett közepesen nehéz fizikai munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) lehetősége. Kedvezőtlen klimatikus viszonyok, hőmérsékleti diszkomfort. UV sugárzás egészségkárosító hatása. Rovarcsípés, aeroszol és porok belégzési expozíciója okozta légzőszervi megbetegedések kialakulása fokozódik. Biológiai kóroki tényezők egészségkárosító hatása. A tevékenység során alkalmazott kémiai anyagok (növényvédő szerek), fizikai és biológiai kóroki tényezőkkel történő expozíció légúti, szív- érrendszeri, idegrendszeri, bőr és daganatos betegségek kialakulásának kockázatát fokozzák. Típusos foglalkozási betegségek a gombák és mérgek okozta allergiás tüdőgyulladás, külső allergiás hörgőcske gyulladások: kávétermelők, gombatenyésztők, burgonyaválogatók, komposztálók, paprika, illetve dohány termesztők tüdőbetegsége. A kézi tehermozgatás és a kényszertesthelyzet fokozza a váz- izomrendszer betegségeinek kialakulását.

 • Lehetséges kórokok

  Fizikai, kémiai, biológiai kockázati tényezőkkel történő expozíció lehetősége. Rovarcsípés, ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyekben nem javasolt munkavégzés a s szabadban.

  Kizáró tényezők:

  • Szabadban munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák olyan betegségek és/vagy állapotok, melyek hideg vagy zajos vagy poros, füstös, gőzös, gázos vagy nedves, nyirkos, párás munkahelyen, tartós kényszertesthelyzetben vagy vegyi anyagokkal vagy gyakori hajolást, gyaloglást, tárgyak emelését igénylő vagy tartós állómunka nem végezhető.

  Korlátozó tényezők:

  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem végezhet
  • Tartós ülőmunkát nem végezhet
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Zajos munkahelyen munkát nem végezhet
  • Nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet
  • Poros, füstös, gőzös, gázos munkahelyen munkát nem végezhet
  • Hideg munkahelyen munkát nem végezhet
  • Vegyi anyagokkal munkát nem végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása.

  Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben személyi higiénés alkalmassági vizsgálat végzendő – „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” könyv szükséges.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, haskörfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stressz kezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak. Bőrdaganatok kialakulásának kockázata miatt a bőr rendszeres ellenőrzése. EKG, mellkasröntgen és laboratóriumi vizsgálatok javasolhatók.

  Védőoltások: kullancscsípés által okozott agyvelőgyulladás, tetanusz, szezonális influenza és bakteriális tüdőgyulladás ellen ajánlható.

  Megelőzés: kollektív védelem a balesetek, fizikai, kémia, biológiai, ergonómia kórokok ellen (gép, eszköztervezés).

  Védőeszközök: légzésvédelem, védőruha, zajvédő eszközök, védőkesztyű, védőszemüveg, fejvédő eszközök, védőlábbeli szükségesek.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  Értelmi sérültek, halláskárosodottak, estlegesen autisták által betölthető foglalkozáson belül egy-egy részfeladat ellátására alkalmasak lehetnek (például: vetés, növénygondozás stb.). A részfeladatok kialakításánál figyelembe kell venni a fogyatékosság minőségét, mértékét.

 • Munkahelyi adaptáció

  Fontos a közlekedő utak egyértelmű kijelölése, többszöri bejárása, egyes azonosítási pontok bejelölése. Hallássérültek számára hallókészüléket kell biztosítani. Értelmi sérültek, autisták esetén egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, a munkafolyamatok fokozatos közlése, a többszöri ismétlés, a munkafeladatok gyakorlása, egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.

Vissza