Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Cukrász (FEOR-08 5135)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A cukrász süteményeket, tortákat, fagylaltokat és fagylaltszerű készítményeket készít, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, esetenként a vásárlók egyedi megrendelési igényeire.

 • Betölthető munkakörök

  Cukrász, fagylaltkészítő, karamell cukrász, lágyfagylaltos, marcipánfigura készítő, süteménykészítő, tortakészítő

 • Készségek és kompetenciák

  A cukrász feladatkörében a jó látás, színlátás mellett fontos a szag- és ízérzékelés képessége. Lényeges a szervezőkészség, az összehasonlítás, a képi információfeldolgozás, az esztétikai érzék kompetenciája. Meghatározó a fizikai állóképesség, a konyhai fizikai környezeti (hőmérsékleti) viszonyok tűrése.

 • A foglalkozás jellege

  Álló, gyakran kényszertesthelyzetben, épületen belül végzett közepesen nehéz fizikai és szellemi munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Égési, vágási és egyéb baleseti sérülések egészségkárosító veszélye. Kedvezőtlen klimatikus hatások, hőmérsékleti diszkomfort. Nem ionizáló sugárzás egészségkárosító hatása. Aeroszolok, szerves gőzök, gázok, illékony anyagok, füst egészségkárosító hatása légúti, szájon át történő és bőr expozíció révén. Légúti, szív- érrendszeri, idegrendszeri, érzékszervi, daganatos és bőrbetegségek kialakulásnak kockázata fokozott. Biológiai kóroki tényezők egészség-károsító hatása és közvetítése a vendégekre (élelmiszerek terjesztette megbetegedések). Az ízületeket, váz- és izomrendszert érintő terhelések kockázata. Megfelelő fizikai aktivitás hiánya. Az éjszakai munkavégzés valószínűsíthetően daganatok és szív- érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát fokozza.

 • Lehetséges kórokok

  Aeroszolok, gőzök, gázok, füst, légúti orális és bőrön keresztüli expozíciója. Biológiai kóroki tényezők. Ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, melyekben fokozott figyelmet igénylő munka vagy tartós állómunka nem végezhető.

  Kizáró tényezők:

  • Tartós állómunkát nem végezhet
  • Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák olyan betegségek és/vagy állapotok, melyek a jó látást, ép színlátást, jó egyen-súlyérzést nehezítik, melyekben nem végezhető gyakori hajolás, gyaloglás, tárgyak emelése vagy egyoldalú, ismétlődő, monoton munka vagy poros, füstös, gőzös, gázos munkahelyen nem dolgozhat a munkavállaló.

  Korlátozó tényezők:

  • Jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Ép színlátást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást igénylő munkát nem végezhet
  • Poros, füstös, gőzös, gázos munkahelyen munkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Baleseti kockázattal járnak olyan betegségek és/vagy állapotok, melyeknél a munkavállaló változó hőmérsékletű munkahelyen vagy zárt-téri, meleg munkahelyen vagy nedves, nyirkos, párás munkahelyen történő munkavégzése nehezített.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet
  • Zárt-téri meleg munkahelyen munkát nem végezhet
  • Változó hőmérsékletű munkahelyen munkát végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása.

  Járványügyi érdekből kiemelt munkakör, emiatt személyi higiénés alkalmassági vizsgálat végzendő – „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” könyv szükséges.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, haskörfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stressz kezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: szezonális influenza és bakteriális tüdőgyulladás ellen ajánlhatók.

  Megelőzés: kollektív védelem a baleseti egészségkárosodás, légúti, bőrön keresztüli expozíció, biológiai kóroki tényezők ellen (világítás, szellőzés, megfelelő élelmiszertárolás, minőségbiztosítás (HACCP).

  Védőeszközök: védőruha /munkaruha/, védőlábbeli használata szükséges.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  A foglalkozás hallássérültek által, a funkcióképességüknek megfelelően is végezhető. Figyelemmel a munkavállaló végzettségének, képességeinek, egészségi állapotának leginkább megfelelő cukrászati feladatokra, valamint a fejlesztési, képzési lehetőségekre.

 • Munkahelyi adaptáció

  Legfontosabb a hallássérült személyek információhoz való hozzáférése, illetve a halló személyekkel való kommunikációjuk biztosítása. Azoknak a hallássérült munkavállalóknak, akik a beszédértés során elsődlegesen nem a hallásmaradványukra és a szájról olvasásra támaszkodnak, orális tolmács, vagy jelnyelvi tolmács igénybevételére van szükségük a kommunikáció során. E mellett célszerű a vezeték nélküli kommunikációs eszközök, rendszerek alkalmazása. Ha gépet használ, (dagasztógép, tésztanyújtó, univerzális konyhagép, hengergép, fondantgép, habfúvó,) legyenek olyan vizuális jelzések (fény), amely a kezelést, illetve a meghibásodást közvetíti számára.

Vissza