Támogatási lehetőségek és munkaadói kedvezmények

Támogatási lehetőségek és munkaadói kedvezmények


Összefoglaló

Ön munkaadó, és érdekli milyen támogatásokat vehet igénybe, ha megváltozott munkaképességű munkavállalót szeretne foglalkoztatni?

2022. szeptember 07.

 

#támogatás #pályázat #akkreditált munkaadók #foglalkoztatás előnyei

 

Korábban tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy az EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” kiemelt projekt tanácsadói hálózatának munkája és a megyei szintű foglalkozási rehabilitációt támogató szakmai tevékenység 2022.06.30-án véget ért. Ennek következtében a projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre forrás MMK személyek foglalkoztatását elősegítő támogatott foglalkoztatás (bértámogatás) igénybevételéhez. A projekttel korábban együttműködő és a jövőbeli lehetőségeket kereső munkaadókban felmerülhet a kérdés, hogy a továbbiakban milyen pénzügyi támogatások és ösztönzők állhatnak rendelkezésükre a költséghatékony foglalkoztatás tekintetében.

 

1.) A járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályánál igénybe vehető támogatások

A foglalkoztatást bővítő támogatások igénybe vételének lehetősége és a rendelkezésre álló források tekintetében az érdeklődő munkaadók az illetékes járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályához fordulhatnak információért. Fontos azonban, hogy a munkaügyi szervezeteknél elérhető, foglalkoztatást bővítő támogatások megállapításának feltétele, hogy a potenciális jövőbeni munkavállaló regisztrált álláskeresőként kerüljön nyilvántartásba vételre. A munkaügyi szervezetnél történő nyilvántartásba vétel – egyéb más feltételek teljesítése mellett – ugyanakkor csak abban az esetben valósulhat meg, ha az adott, foglalkoztatni kívánt megváltozott munkaképességű álláskereső megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban (rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban) nem részesül.

Ugyanakkor az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel - és így a különböző uniós forrásból nyújtott, foglalkoztatást bővítő támogatások - alanya lehet a MMK személyek közül az az egészségkárosodással élő személy, aki:

  • fogyatékossági támogatásban 
  • vakok személyi járadékában, 
  • rokkantsági járadékban, vagy
  • bányászok egészségkárosodási járadékában

részesül és ezek mellett párhuzamosan nem vesz igénybe rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást.


2.) A foglalkozási rehabilitációs akkreditáció

A foglalkozási rehabilitációs (vagy megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatókra vonatkozó) akkreditáció feltételeinek megfelelő munkaadók rehabilitációs költségvetési támogatást vehetnek igénybe minden évben a foglalkoztatott MMK személyek után. Amennyiben a munkáltató akkreditáltatja magát (ennek feltételei a Budapest Főváros Kormányhivatalának honlapján olvashatók), akkor az IKR elektronikus pályázatkezelő rendszerben lehet pályázatot benyújtani MMK személyek foglalkoztatásának támogatása érdekében. A pályázatot általában az őszi időszakban szokta meghirdetni a Belügyminisztérium megbízásából a BFKH – országos illetékességgel rendelkező – Rehabilitációs Főosztálya: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegu-munkavallalok-foglakoztatasa.


3.) Különböző közvetett támogatási elemek

Az állam különböző pénzügyi és adózási eszközökkel is segíti, ösztönzi a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását a munkaerő-piacon, ilyenek például:

  • a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása, 
  • a szociális hozzájárulási adó kedvezménye,
  • a társasági adóalapot csökkentő tétel,
  • a vállalkozói bevételt csökkentő tétel (vállalkozói személyi jövedelemadó esetén), vagy
  • a kisvállalati adóalapot csökkentő tétel (KIVA esetén).

Az elérhető munkaadói kedvezmények és támogatások részletes megismeréséhez további segítséget jelent az Érték Vagy! Portál munkaadóknak szóló oldala.

 

 

Egy asztalon pénz és számológép.
Vissza