A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerepe az Incorpora programban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerepe az Incorpora programban


Összefoglaló

Az Incorpora programot 5, teljesen más területen aktív, ám egymással együttműködő szervezet/alapítvány alkotja. Jelen interjúban a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot mutatja be annak projekt-koordinátora, Végh Miklós.

2022. április 05.

 

 

Az Incorpora az ERSTE Alapítvány és a La Caixa Alapítvány kezdeményezésével indult el civil szervezetek együttműködésében 2016-ban, azzal a céllal, hogy a veszélyeztetett helyzetű emberek elhelyezkedését támogassa. Az elmúlt 3 év alatt több mint 700 álláskeresőt helyeztünk el, és majdnem 400 vállalatot sikerült bevonni a programba, mely nemzetközi szinten bizonyított módszertanra épül. 12 éve működik Spanyolországban, és a nemzetközi hálózat jelen van Portugáliában, Lengyelországban, Tunéziában és Marokkóban is.

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hazánk legnagyobb karitatív szervezete, kevesen lehetnek, akik nem hallottak róla. Mégis, kérlek, mutasd be, mi hívta életre, és mi a szervezet legfőbb küldetése?

A Szeretetszolgálat egyike hazánk legrégibb és legnagyobb karitatív szervezeteinek mind horizontális, mind vertikális szempontból. A szervezet feladatát és működését a mai napig tökéletesen jeleníti meg és foglalja össze több, mint 900 éves jelmondatunk: „A hit védelme és a szegények szolgálata - Tuitio fidei et obsequium pauperum”.

Az ország szinte minden területén, számos szakterületen jelen vagyunk intézményi, vagy program szinten, melyek közül az Incorpora projekt szempontjából a Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ bír kiemelt jelentőséggel.

A munkaerőpiaci tevékenységek egységként történő működtetése 2013-ban kezdődött, kiemelten a rehabilitációs foglalkoztatás területén. Feladataink közé tartoztak és tartoznak a mai napig a szervezeten belül foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók munkájához és támogatásához kötődő akkreditációs, tanácsadói és mentori feladatok, valamint az e területet érintő pályázati lehetőségek felkutatása és a pályázatok elkészítése, menedzselése.

A korábbi Foglalkoztatási munkacsoport 2020-ban alakult át és bővült Munkaerőpiaci Szolgáltató Központtá, mely a korábbi rehabilitációs feladatok mellett kiemelten foglalkozik munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával, a munkáltatói és munkavállalói igények feltérképezésével és ezáltal a speciális élethelyzetben lévő emberek munkához segítésével, mentorálásával, célzott munkaerő közvetítéssel.

 

Ma már nagyon kiterjedt a szervezet, mind a méretét, mind a tevékenységét illetően. Változott-e a kezdetekhez képest a tevékenység, szolgálat prioritása?

Egy ilyen méretű szervezet esetében természetesen mindig vannak kisebb-nagyobb változások, ezek célja az újonnan felmerülő igényekre, szükségletekre és lehetőségekre való hatékony reagálás legyen szó akár a hozzánk forduló személyekről, akár társadalmi szinten felmerülő problémákról.

A Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ azért jött létre, mert egyrészt a Máltai Szeretetszolgálaton belül a munkaerőpiaci kérdések kezelésére egy módszertannal, stratégiai tanácsadással és operatív projekt-megvalósítással egyaránt foglalkozó szervezetet szerettünk volna létrehozni. Másrészt, egyre nagyobb igény mutatkozott a hátrányos helyzetű emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének egységes koordinációjára. Ezzel párhuzamosan a célcsoportunk kibővült és a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek mellett kiemelt figyelmet fordítunk más, különleges élethelyzetben lévő csoportokra: a teljesség igénye nélkül idősek, tartós munkanélküliek, pályakezdők, harmadik országból érkezettek.

Másrészt szakértő kollégáink közvetlenül is megkeresik az egyes munkáltatókat munkaerőigények felmérésével, a fenti célcsoportok elhelyezési lehetőségeivel, az erre való felkészítéssel kapcsolatosan.

 

Mikor került az MMSZ az Incorpora programba és mit jelent ez az együttműködés számotokra a gyakorlatban? 2017-ben kapott felkérést a Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ a programban való részvételre, melynek nagy örömmel tettünk eleget, majd 2019-től koordinátori szerepkörben szervezzük a projektben résztvevő szervezetek munkáját.

A Szeretetszolgálat számos munkaerőpiaci programban vett és vesz részt, számunkra minden hasonló kezdeményezés egy újabb lehetőség a rászorulók segítésére, így e kihívásnak is legjobb tudásunk szerint igyekeztünk és igyekszünk megfelelni.

Az Incorpora program több szempontból sem követi a szokásos, hazánkban már jól ismert lebonyolítási sémákat, hanem eleve szélesebbre nyitja az ajtót az érintett célcsoportok bevonásához, amely nagy előnye ennek a konstrukciónak.

A program szempontjából kiemelt célcsoportunk jelenleg a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci segítése, és a harmadik országbeliek támogatása.

Egy atipikus munkaerő-közvetítő irodát nyitottunk ezen célcsoportok számára, ahol minden szükséges szaktudást meg tudunk adni a számukra, ami a sikeres álláshoz jutáshoz, illetve annak megtartásához szükséges.

Fontos célunkká vált a célcsoport-specifikus szakmai tudásnak, és a munkáltatók által közvetített elvárásrendszereknek az összehangolása. Létrehoztunk kifejezetten munkáltatói kapcsolattartást támogató pozíciót, és az általa feltárt pozíciókat adó munkaadók határozzák meg, kit is várnak az adott munkakörre. A mentoroknak nálunk a toborzáson felül ezeknek az igények elérése, erre való felkészítés a feladata. Célunk a munkaerőpiaci integráció, mert enélkül nincs igazi társadalmi integráció sem.

Emellett a program egy olyan tartós és kölcsönös együttműködési rendszer kialakítására ösztönzi a benne résztvevő hazai szervezeteket, mely sajnos ritkaságszámba megy, hiszen általánosságban mindenki saját területén tevékenykedik.

A programban résztvevő szervezetek közti folyamatos együttműködés, tudás- és információcsere mindenki számára kiemelt lehetőség tapasztalatszerzésre és jelentős mértékben növeli a rászoruló személyek programba való bevonásának és munkához segítésének hatékonyságát.

 

Hogyan látod, miben kiemelkedően hatékony és hiánypótló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat?

A Szeretetszolgálat hatékonyságét és eredményességét a dolgozók elkötelezettsége, attitűdje és egysége adja. Munkánk során a középpontban mindig az EMBER áll és minden esetben szem előtt tartjuk azt az alapelvet, hogy segíteni csakis jól, vagyis az igényeknek és szükségleteknek megfelelő formában és mértékben kell és szabad.

A Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ keretein belül megvalósuló munkaerőpiaci programok annyiban hoztak mást az eddigi működési struktúrába, hogy nálunk a kifele, a piac fele megjelenő szolgáltatóként mutatkozik meg a szervezet. A piaci és a szociális ismeretek egyszerre segítik a munkánkat.

Természetesen mindez egyben nagy felelősséggel is jár, hiszen egy jelképpé vált szervezet tagjaként mindenkinek személyesen kell, hogy hozzájáruljon munkájával ennek a pozitív képnek a megtartásához, erősítéséhez.

 

Változtatott-e, formálta-e a szervezet célját, működését a Covid - helyzet?

Mint minden szervezet esetében, nálunk is szükség volt számos folyamat átszervezésére, újragondolására. Ezzel kapcsolatban minden esetben igyekeztünk az embert és az egészséget a középpontba állítani amellett, hogy feladataink elvégzése továbbra is gördülékenyen haladjon. Úgy érzem, és ezt a kollégák visszajelzései is alátámasztják, hogy e feladatot sikerrel teljesítettük.

Így kimondható, hogy habár a Covid-helyzet számos területen kényszerített minket kompromisszumokra, sikerült a szervezet működését különösebben drámai döccenők nélkül fenntartani, egyes területeken az online jelenlét még inkább teret nyitott a közös munkának.

Sokan veszítették el a munkájukat a covid, vagy az azt kísérő gazdasági válság miatt. Az ő számukra hoztuk létre azt az online platformot (www.munkatanacsadas.maltai.hu ), ahol munkaerőpiaci mentorokkal lehet erről a krízisről beszélni, és segítséget kapni az újra pozicionáláshoz.

 

Forrás:
https://rehabportal.hu/a-magyar-maltai-szeretetszolgalat-szerepe-az-incorpora-programban/

Illusztráció / maltai.hu
Vissza