Látássérültként önvezető járművel

Látássérültként önvezető járművel


Összefoglaló

A fogyatékos személyek csoportja az egyik azok közül, amelyek leginkább elszenvedői korunk közlekedési sajátosságainak, ezen belül a vakok és gyengénlátók a legkiszolgáltatottabbak. Esetükben a jövőben mi váltja majd fel a közösségi közlekedést. Látássérültként egy napon talán önvezető autóval indulhatnak útnak? Megkönnyíti-e ez a mindennapokat, elősegíti-e a társadalmi befogadást? Hogyan fognak a vak emberek az önvezető járművek között biztonságosan közlekedni, hogyan fognak velük kommunikálni? Ezekre a kérdésekre adhat választ az Európai Vakok Szövetsége tárgyban született állásfoglalása!

2023. február 03.

 

#látássérült #érdekképviselet #akadálymentesítés #nemzetközi #kutatás

Az Európai Bizottság automatizált járművekre vonatkozó műszaki előírások tárgyában hirdetett nyilvános konzultációt. A konzultáció célja az volt, hogy összegyűjtse az érdekeltek véleményét a járművekben, a közúti biztonság javítása és a környezetszennyezés csökkentése érdekében alkalmazandó modern technológiákra vonatkozó új uniós szabályozásról.

Az Európai Vakok Szövetsége (European Blind Union, a továbbiakban EBU) is benyújtotta a témában szakmai állásfoglalását, amely az alábbi szempontokat foglalja össze: Az önvezető és összekapcsolt járművek tervezése, illetve a használatukkal kapcsolatos szabályozás kialakítása során már a kezdetektől figyelembe kell venni a vak és gyengénlátó személyek igényeit. A két legfontosabb szempont: - a vak és gyengénlátó személyek a fokozottan védtelen közlekedőknek számító gyalogosok, továbbá a jövőben szóba kerülhetnek mint potenciális felhasználók is. Mint potenciális felhasználók, eddig ritkán kerültek elő a témában zajló szakmai egyeztetések alkalmával, annak ellenére sem, hogy a célcsoport figyelmen kívül hagyása a kirekesztés súlyos kockázatát rejti magában. Az állásfoglalás alapján arra kell tehát törekedni, hogy az önvezető járművek kínálta vitathatatlan előnyök, a vak és gyengénlátó személyek szempontjából, felülmúlják az azokban rejlő kockázatokat. A szakmai állásfoglalás készítői egyaránt hivatkoznak az Európai Unió Alapjogi Chartája és A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény személyi szabadsággal, biztonsággal, mobilitással és hozzáférhetőséggel kapcsolatos cikkelyeire.

A látássérült személyek részéről, - akik gyalogosként vesznek részt a közlekedésben, az önvezető járművek irányában felmerülő legfontosabb elvárás, hogy az autóvezetőkhöz hasonlóan őket is észleljék és védtelen közlekedőként azonosítsák. Ehhez az önvezető járműveknek a közlekedésben alkalmazott egyéb szimbólumokhoz hasonlóan fel kell tudnia ismerni a vak személy fehér botját, az őt azonosító egyéb láthatósági jelzéseket. A vak személy jelenlétéről a közlekedésben a többi, digitálisan összekapcsolt önvezető járművet is tájékoztassa. Javasolt a csendes önvezető járművek látássérültek részéről történő észlelését megkönnyíteni, az akusztikus figyelmeztető rendszer (AVAS) hangerejének átmeneti növelésével, amikor a jármű közelében látássérült gyalogos közlekedik. Természetesen ez egyéb gyakorlati kérdéseket vett fel, például a hangerő növelése okozhat-e zavart a járművek távolságának és sebességének észlelésében.

Mivel a látássérült személyek önvezető járművekhez való viszonyulása rendkívül pozitív: a PASCAL projekt keretében 2021 nyarán elvégzett online kérdőíves kutatás – amelyben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) közreműködésével hazánk is részt vett – eredményei szerint a vak és gyengénlátó válaszadók sokkal nyitottabbak lennének az önvezető járművek használatára, mint az ép látású embertársaik. Ez az innovációkra nyitott szemlélet egyúttal számos kérdést is felvet, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommunikálnak majd az önvezető autókkal a vak és gyengénlátó személyek, illetve mi váltja majd fel a közösségi közlekedésben jelenleg a járművezetőktől kapható emberi segítséget?

Az önvezető és összekapcsolt járművek tervezésekor, már a termékfejlesztés korai szakaszától kezdve folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani a jövőbeni potenciális felhasználók egymástól különböző jellemzőire. Lehetőség szerint úgy kell a fogyatékossággal élő vak és látássérült személyek képességeit figyelembe venni, hogy a jármű egyúttal a nem fogyatékos népességet is kiszolgálja. Elkerülhetetlen tehát, hogy a látássérült személyeket is bevonják az önvezető járművek tervezésébe, tesztelésébe, természetesen érdekképviseleti szervezeteiken keresztül.

Az állásfoglalás teljes, magyar nyelvre fordított szövege itt olvasható.
Az eredeti, angol nyelvű verzió pedig itt érhető el: Driverless Vehicles: Minding the Visually Impaired from the Start


Forrás: https://www.mvgyosz.hu/hirek-hu/onvezeto-jarmuvek-a-tarsadalmi-befogadasert-az-ebu-allasfoglalasa/?fbclid=IwAR0oA-GzdbhIsRBJBdyUPaxmY2xMcF_Xw0K4oTodO0LwB2GUzHD5q0MtbUw

 

 

Önvezető jármű
Vissza